VIDA SANA

Suport psicològic a pacients postcirurgia bariàtrica

 • Què és l'obesitat?

Definició, prevalença i principals conseqüències

Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS) l'obesitat es defineix com una acumulació anormal o excessiva de greix que pot ser perjudicial per la salut. La seva causa fonamental és un desequilibri energètic entre calories ingerides i gastades (OMS, 2020).

A nivell mundial, l'any 2016, més de 1.900 milions d'adults (39%) tenien sobrepès, dels quals 650 milions tenien obesitat (13%) (OMS, 2020). A nivell espanyol, la prevalença del sobrepès en la població adulta entre 18 i 60 anys és del 34,2%, sent la prevalença de l'obesitat a la població espanyola superior, concretament del 13,6%, mostrant les dones una prevalença més baixa (11,3%) que els homes (16,4%). (Rodríguez-Rodríguez, León-Plaza, López Sobaler y Ortega, 2011).

Les principals conseqüències del sobrepès i l'obesitat resideixen en l'increment del risc de desenvolupament de diabetis, de trastorns de l'aparell locomotor, de càncers com el de mama, el de colon i d'endometri i de malalties cardiovasculars, les quals van ser la primera causa de defunció al 2012. El risc de contraure aquestes malalties augmenta amb l'increment del pes corporal (OMS, 2020).

 • ¿Qué es la cirugía bariátrica?

Actualment, la cirurgia bariàtrica és una de les opcions més efectives a llarg termini pel tractament de l'obesitat mòrbida (Bužga et al., 2014). La cirurgia bariàtrica son un conjunt de tècniques i procediments quirúrgics que persegueixen canvis en la fisiologia per aconseguir pèrdues de pes mantingudes i duradores en el temps. Es tracta de procediments tècnicament complexos i no estan exempts de complicacions ni a curt ni a mig termini, fins i tot també pot haver-hi mortalitat (Olguín, Carvajal y Fuentes, 2014).

L'obesitat ha estat declarada per l'organització mundial de la salut com una epidèmia i és un factor de risc per a diverses malalties tant físiques com psicològiques

 • ¿Existe mal pronóstico en la cirugía bariátrica?

S'ha reportat que el 20% d'aquestes cirurgies fracassen, i generalment, aquesta mala evolució s'atribueix a causes psicològiques.

Les conseqüències psicològiques més freqüents derivades de l'obesitat

 • Discriminació
 • Estigmatització
 • Preocupacions pel cos
 • Aïllament social
 • Depressió i baixa autoestima
 • Ansietat
 • Trastorns de la conducta alimentària
 • Disminució de la qualitat de vida
 • Augment de prevalença de tabaquisme i alcoholisme
 • Major mortalitat
 • El rol del psicòleg amb pacients intervinguts de cirurgia bariàtrica

El rol del psicòleg amb el pacient, tant abans com després de la intervenció, constitueix un element essencial per tal de afavorir a una bona evolució del pacient després de la cirurgia.

          Abans de la cirurgia:

 • Avaluació inicial per determinar la capacitat per complir amb els canvis en l'estil de vida.
 • Psico-educació à amb la finalitat de preparar-lo per aquests canvis i disposar d'expectatives realistes sobre els resultats del procediment al que es vol sotmetre's.
 • Treballar la motivació i adhesió a canvis en estils de vida.
 • Promoure la pèrdua de pes abans de la cirurgia.
 • Tenir coneixement de factors ambientals, socials, familiars i conductuals que influeixen en el problema de l'obesitat.

Després de la cirurgia:

 • Identificar reptes post-quirúrgics i proporcionar estratègies conductuals per la modificació del estil de vida i el manteniment a llarg termini del mateix.
 • Reforçar el canvi d'hàbits en relació al menjar. Suport nutricional.
 • Recolzar el canvi en la imatge corporal.
 • Treballar el maneig de relacions socials i familiars.

En conclusió, una de les formes més efectives per tractar l'obesitat és la cirurgia bariàtrica. Perquè aquesta sigui de bona evolució és recomanable un acompanyament multidisciplinari; professionals de la cirurgia, endocrinologia, nutrició, preparació física, psicologia, entre altres han d'estar en coordinació per tal de garantir un acompanyament al pacient a tots els nivells.

Per tant, un acompanyament psicològic permetrà mantenir els canvis d'hàbits així com dotarà d'estratègies al pacient per tal d'augmentar les probabilitats d'èxit de la cirurgia bariàtrica a llarg termini.

Dra. Laura Pajares

Endocrinologia i Nutrició

Deixa un comentari

El teu correu electrònic no serà publicat. Els camps obligatoris estan marcats amb un *


3 Top postsSubscriu-te a la nostra Newsletter