ESPECIALITATS

COVID persistente y sus implicaciones neurológicas

Per tots és coneguda la pandèmia en la qual estem immersos, provocada pel virus SARS-CoV-2. Tenim clar la síndrome respiratòria que causa el virus, però en els últims mesos estem començant a conèixer una porció molt considerable de pacients que desenvolupen un ampli rang de símptomes que no resolen en el curt ni mitjà termini.

Aquests pacients reben el diagnòstic de COVID persistent o Seqüeles Post-Agudes de COVID-19 (PACS en la seva nomenclatura anglesa). Constitueixen fins a un terç de tots els casos diagnosticats.

És molt probable que aquests pacients tinguin símptomes semblants entre si, però unes causes biològiques diferents en cada cas. Això depèn no sols de factors biològics, sinó també de les circumstàncies socials i emocionals lligades a la persona que va vivint la malaltia durant totes les seves etapes.

Què sabem fins avui sobre aquesta condició?

Intentarem resoldre algunes preguntes clau que puguin orientar-nos en la cerca de respostes:

 • Quins són aquests símptomes?

La majoria estan en relació amb problemes cognitius, conductuals, motivacionals... (1). Símptomes comunament abordats en l'àmbit de la neurologia. Els més freqüents són la fatiga i la intolerància a l'esforç físic i mental. Altres símptomes molt típics poden ser:

 • Sensació de nebulosa mental (brain fog).
 • Insomni.
 • Mal de cap.
 • Queixes de memòria.
 • Dificultats per a la concentració.
 • Trobar les paraules adequades en el discurs d'una frase.
 • Sensacions corporals: palpitacions, sensació de falta d'aire, dolor articular i muscular.

 • El virus entra en el nostre cervell?

Existeixen sèries d'autòpsies que demostren la presència del virus en les neurones i signes de neuroinflamació. Aquestes troballes també apareixen en altres infeccions víriques de pacients greus (herpesvirus, citomegalovirus,etc).

Els estudis s'han fet en casos complicats, que requereixen ingrés, i només s'ha pogut demostrar una presència molt escassa o indetectable del virus en líquid cefalorraquidi (2).

La qüestió és, si el virus arriba al cervell, per on entra i quina ruta segueix? S'especula amb la vida olfactòria, ja que la falta d'olfacte (hiposmia) sense un tamponament de mucoses nasals és un símptoma molt comú en aquesta infecció. No obstant això, els últims estudis que estem coneixent (Juliol 2021) no aconsegueixen demostrar la presència o pas del virus pel bulb olfactori (3).

 • Quant temps duren aquests símptomes?

No és clar ni resolt ara com ara. Portem "nomñes" 1 any i mig de pandèmia declarada i les dades que manegem en l'actualitat són una petita estimació. Existeixen casos que han anat millorant amb el temps fins a tornar a la normalitat prèvia i altres que encara continuen amb seqüeles.

El que sí és clar és que aquest conjunt de símptomes afecta a la capacitat de rendiment en el treball i ja està suposant un important impacte socioeconòmic a nivell personal, amb potencials conseqüències a nivell macroeconòmic.

Els pacients que viuen amb aquesta condició sofreixen en molts casos incomprensió i sensació d'aïllament per aquest cúmul de problemes sobrevinguts, amb una atenció mèdica fragmentada i sense un pla general de resposta a nivell estructural sociosanitari (4).

 • Hi ha seqüeles físiques en el cervell? Són irreversibles?

Sí, existeix evidència de troballes objectives en proves de ressonància magnètica (5) i autòpsies (6). El major estudi fins ara ha estat el dirigit pel grup investigador del biobanc d'Oxford, on han trobat una pèrdua de substància grisa en el còrtex cingulat i regió amigdalar i hipocampal cerebral.

Aquestes àrees cerebrals estan directament relacionades amb les emocions primàries i la resposta ràpida emocional a estímuls de tota mena. Això podria explicar raonablement molts dels símptomes ja comentats.

 • Existeix un tractament per a la COVID persistent

Avui dia no existeix una teràpia específica. Es pot parlar d'un tractament purament simptomàtic, dirigit a aquells símptomes que estiguin sent més problemàtics en cada pacient.

És important consultar amb el seu metge de referència i buscar respostes. En la clínica Sagrada Família disposem d'una unitat de rehabilitació post-covid destinada a la recuperació integral, amb el suport d'especialistes en contínua formació i actualització.

Bibliografía

(1) Proal AD, VanElzakker MB. Long COVID or Post-acute Sequelae of COVID-19 (PASC): An Overview of Biological Factors That May Contribute to Persistent Symptoms. Front Microbiol. 2021 Jun 23;12:698169. doi: 10.3389/fmicb.2021.698169. PMID: 34248921; PMCID: PMC8260991.

(2) LaVergne SM, Stromberg S, Baxter BA, Webb TL, Dutt TS, Berry K, Tipton M, Haberman J, Massey BR, McFann K, Alnachoukati O, Zier L, Heacock T, Ebel GD, Henao-Tamayo M, Dunn J, Ryan EP. A longitudinal SARS-CoV-2 biorepository for COVID-19 survivors with and without post-acute sequelae. BMC Infect Dis. 2021 Jul 13;21(1):677. doi: 10.1186/s12879-021-06359-2. PMID: 34256735; PMCID: PMC8276222.

(3) Butowt R, Meunier N, Bryche B, von Bartheld CS. The olfactory nerve is not a likely route to brain infection in COVID-19: a critical review of data from humans and animal models. Acta Neuropathol. 2021 Jun;141(6):809-822. doi: 10.1007/s00401-021-02314-2. Epub 2021 Apr 26. PMID: 33903954; PMCID: PMC8075028.

(4) Strain, William David and Sherwood, Ondine and Banerjee, Amitava and van der Togt, Vicky and Hishmeh, Lyth and Rossman, Jeremy, The Impact of COVID Vaccination on Symptoms of Long COVID. An International Survey of People with Lived Experience of Long COVID. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3868856 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3868856

(5) Gulko E, Oleksk ML, Gomes W, Ali S, Mehta H, Overby P, Al-Mufti F, Rozenshtein A. MRI Brain Findings in 126 Patients with COVID-19: Initial Observations from a Descriptive Literature Review. AJNR Am J Neuroradiol. 2020 Dec;41(12):2199-2203. doi: 10.3174/ajnr.A6805. Epub 2020 Sep 3. PMID: 32883670; PMCID: PMC7963260.

(6) Brain imaging before and after COVID-19 in UK Biobank. Gwenaëlle Douaud, Soojin Lee, Fidel Alfaro-Almagro, Christoph Arthofer, ChaoyueWang, Frederik Lange, Jesper L.R. Andersson, Ludovica Griffanti, Eugene Duff, SaadJbabdi, Bernd Taschler, Anderson Winkler, Thomas E. Nichols, Rory Collins, Paul M.Matthews, Naomi Allen, Karla L. Miller, Stephen M. Smith

Dr. Diego Cascales Lahoz

Neurologia

Deixa un comentari

El teu correu electrònic no serà publicat. Els camps obligatoris estan marcats amb un *


3 Top postsSubscriu-te a la nostra Newsletter