ESPECIALITATS

Radiologia: explorant l'interior del cos humà per a una millor atenció mèdica

La radiologia és una branca crucial de la medicina que utilitza la radiació electromagnètica i altres tecnologies avançades per a obtenir imatges de l'interior del cos humà. Aquestes imatges juguen un paper fonamental en el diagnòstic, tractament i seguiment de diverses afeccions mèdiques. En aquest article, explorarem què és la radiologia, els tipus de radiologia que existeixen i per què és una eina tan important en el camp de l'atenció mèdica.


Què és la radiologia?


La radiologia és un camp mèdic que es dedica a l'obtenció d'imatges de l'interior del cos humà. Aquestes imatges, conegudes com a radiografies, proporcionen als professionals de la salut una visió detallada de les estructures anatòmiques, òrgans, teixits i sistemes del cos. En permetre als metges visualitzar l'interior del cos de manera no invasiva, la radiologia exerceix un paper crucial en el diagnòstic i tractament d'una àmplia gamma de condicions mèdiques.


Tipus de radiologia


La radiologia abasta diverses modalitats, cadascuna amb aplicacions i característiques específiques. Algunes de les modalitats de radiologia més comunes inclouen:

 • Radiografia convencional: Les radiografies convencionals utilitzen raigs X per a obtenir imatges bidimensionals de les estructures internes del cos. Són ideals per a la detecció de fractures òssies, malalties pulmonars i problemes dentals, entre altres.
 • Tomografia computada (TC): La TC combina raigs X amb tecnologia informatitzada per a crear imatges tridimensionals del cos. És essencial per a la detecció de tumors, lesions internes i afeccions en òrgans com el cervell, els pulmons i l'abdomen.
 • Mamografia: És la tècnica per excel·lència que permet diagnosticar les lesions mamàries, sent aconsellable la seva realització cada 1-2 anys en totes les pacients a partir dels 40 anys.
 • Densitometria òssia: que es basa en la quantificació de la densitat mineral òssia.


A la radiologia se li han afegit en les últimes dècades altres tècniques que no utilitzen RX i que ajuden a realitzar diagnòstics més precisos i fiables i que actualment s'engloben dins del diagnòstic per la imatge. Així actualment comptem amb:

 • Ressonància magnètica (RM): La RM utilitza camps magnètics i ones de ràdio en lloc de raigs X per a produir imatges d'alta resolució. És especialment eficaç per a visualitzar teixits tous, el sistema nerviós central i les articulacions.
 • Ecografia: L'ecografia utilitza ones de so d'alta freqüència per a crear imatges en temps real. És àmpliament utilitzada ja que és una tècnica ràpida i innòcua el que ha permès ser utilitzada també per a visualització del desenvolupament del fetus durant l'embaràs.


La Importància de la radiologia
La radiologia exerceix un paper fonamental en l'atenció mèdica per diverses raons:

 • Diagnòstic precís: Permet als metges obtenir informació detallada sobre l'estat dels òrgans i teixits, la qual cosa és crucial per a un diagnòstic precís.
 • Planificació de tractament: Les imatges radiològiques ajuden els metges a planificar procediments mèdics i quirúrgics amb precisió.
 • Seguiment de malalties: S'utilitza per a avaluar l'evolució de malalties cròniques i l'efecte dels tractaments al llarg del temps.
 • No invasiu i segur: Les modalitats radiològiques solen ser no invasives i, quan es realitzen seguint protocols adequats, són segures per als pacients.
 • Recerca mèdica: La radiologia és essencial en la recerca mèdica, la qual cosa contribueix a l'avanç de la ciència i la millora contínua de l'atenció mèdica.

En resum, la radiologia és una eina inavaluable en la pràctica mèdica. Permet als professionals de la salut explorar l'interior del cos humà de manera segura i precisa, la qual cosa al seu torn porta a diagnòstics més precisos i un millor tractament de les afeccions mèdiques. A mesura que la tecnologia continua avançant, la radiologia continuarà exercint un paper central en l'atenció mèdica, millorant la qualitat de vida dels pacients i salvant vides.


En Clínica Sagrada Família comptem amb totes aquestes tècniques descrites anteriorment, així com amb tècnics i metges altament qualificats en aquest camp.

Dra. Núria Culla Alabedra

Diagnòstic per la imatge


3 Top postsSubscriu-te a la nostra Newsletter