ESPECIALITATS

Avanços i esperança en la lluita contra el càncer de mama


En l'àmbit de la salut a Espanya, el càncer de mama s'alça com una preocupació latent. S'estima que una de cada vuit dones espanyoles s'enfrontarà a aquesta malaltia en algun moment de les seves vides, situant-lo en l'epicentre de les preocupacions oncològiques del país. Malgrat aquests números impactants, els avanços en els programes de detecció i en els tractaments han aconseguit reduir la taxa de mortalitat associada al càncer de mama, encara que persisteix com un important desafiament.


El diagnòstic primerenc: clau per a la supervivència


L'estadi en el qual es detecta aquest càncer exerceix un paper crític en les perspectives de recuperació. Les pacients amb diagnòstics en etapes inicials tenen una impressionant taxa de curació del 98%, en contrast amb el 25-30% en etapes avançades. Per tant, la cerca constant d'augmentar els diagnòstics en etapes primerenques s'erigeix com un dels principals objectius en la lluita contra aquesta malaltia.


Si bé el càncer de mama generalment afecta a dones majors de 50 anys, cada vegada s'observen més casos per sota d'aquesta edat i fins a un 10% en dones menors de 40 anys. Alertes com la detecció d'un nòdul mamari, retracció del mugró o canvis en la pell de la mama han d'incitar a les dones a buscar l'atenció d'especialistes mèdics.


Les causes: un trencaclosques en evolució


Malgrat els avanços científics, les causes que produeixen el càncer de mama encara no s'han descobert per complet. Factors com l'edat, antecedents familiars, teràpia hormonal substitutiva postmenopausa, obesitat, consum d'alcohol i exposició a radiacions, especialment en la joventut, s'han associat amb un major risc. Cal no oblidar que la predisposició genètica, tant per antecedents familiars com per mutacions en gens específics, juga un paper rellevant, de manera que s'estima que el 5-10% dels casos de càncer de mama són hereditaris. És important destacar que l'estudi genètic és complex i el seu ús està restringit a famílies amb un alt risc hereditari i prèvia valoració per especialistes en aquesta matèria.


Tractament: un enfocament multidisciplinari


El tractament del càncer de mama és un procés que implica diversos enfocaments terapèutics coordinats per a abordar la malaltia de manera efectiva. Aquí es descriuen els aspectes clau d'aquest procés:


- Cirurgia: En els casos en què el càncer està localitzat en la mama, la cirurgia és fonamental. L'objectiu principal és extirpar el tumor, i conservar tant teixit mamari sa com sigui possible. La decisió sobre el tipus de cirurgia (conservadora o mastectomia) dependrà de factors com la ubicació i la grandària del tumor i les preferències de la pacient. En casos de mastectomia (remoció completa de la mama), es pot considerar l'opció de la reconstrucció mamària, ja sigui de manera immediata o en un moment posterior, depenent de la situació mèdica i les preferències de la pacient. La cirurgia també inclou l'extracció de ganglis limfàtics pròxims al tumor, i se sol realitzar una "biòpsia del gangli sentinella" per a determinar si està afectat pel càncer. Si el gangli sentinella no mostra cèl·lules canceroses, no és necessari extirpar més ganglis, la qual cosa ajuda a evitar procediments innecessaris.


- Radioteràpia: Després de la cirurgia conservadora o mastectomia, la radioteràpia pot ser part del tractament. Aquesta teràpia utilitza radiació per a eliminar qualsevol cèl·lula cancerosa residual i reduir el risc de recurrència. Habitualment es realitza de manera "externa" sent molt important la coordinació amb el tractament quirúrgic, i a vegades es pot realitzar durant la mateixa intervenció o de manera intraoperatòria.


- Tractament Sistèmic: El tractament sistèmic involucra teràpies que aconsegueixen a tot el cos i s'utilitzen per a prevenir la recurrència del càncer o tractar el càncer que s'ha disseminat a altres parts en forma de metàstasi. Aquestes teràpies inclouen:

  • Quimioteràpia: Ús de medicaments per a destruir o inhibir el creixement de les cèl·lules canceroses. En alguns casos, es pot administrar abans de la cirurgia (anomenat tractament neoadjuvant) per a reduir la grandària del tumor i facilitar la seva extirpació
  • Hormonoteràpia: En el cas de tumors sensibles a hormones, s'utilitzen medicaments per a bloquejar o suprimir les hormones que alimenten el creixement del càncer.
  • Tractaments biològics: Aquests són fàrmacs dirigits contra proteïnes específiques en les cèl·lules canceroses o contra la formació de nous vasos sanguinis que alimenten el tumor.
  • Immunoteràpia: Aquests tractaments estimulen el sistema immunològic del cos perquè lluiti contra el càncer.

Disposem a més de test genètics que es realcen en el teixit tumoral (a vegades possible en sang) i que poden ajudar tant a predir el risc de recurrència i el possible benefici d'administrar la quimioteràpia després de la cirurgia, com utilitzar tractaments dirigits en la malaltia metastásica. En la Clínica Sagrada Família, disposem dels test més avançats en aquest sentit.


La malaltia metastásica: desafiaments persistents


En casos de metàstasis, diversos factors, com el tipus de cèl·lules tumorals, l'expressió de receptors hormonals, alteracions genètiques i la salut general del pacient, influiran en el tractament i els seus resultats. Malgrat els avanços en la supervivència, la malaltia metastásica continua sent un desafiament significatiu per a pacients, famílies i professionals de la salut.


Informació, suport i esperança


En la lluita contra el càncer de mama, creiem que cada pacient ha de tenir accés a tota la informació sobre la seva malaltia i les opcions de tractament disponibles. A més, és crucial que sigui atesa per un equip mèdic altament experimentat que estigui al corrent de les últimes alternatives terapèutiques. En Clínica Sagrada Família, comptem també amb un comitè de tumors multidisciplinari compromès amb oferir la millor atenció possible.
La confiança en els seus metges, el suport de familiars i amics, així com les teràpies de suport i atenció psicològica són elements fonamentals en el procés de recuperació de cada pacient. Som aquí per a acompanyar a les dones afectades pel càncer de mama en cada etapa del seu procés de recuperació.

Dr. Antonio López Pousa

Oncologia

Deixa un comentari

El teu correu electrònic no serà publicat. Els camps obligatoris estan marcats amb un *


3 Top postsSubscriu-te a la nostra Newsletter