ESPECIALITATS

Dia Mundial del Càncer de Mama

Equipo de Ginecología Institut Riera Bartra Ginecologia i Obstetricia

El càncer de mama és la neoplàsia maligna (càncer) més freqüent en la dona, i la segona en freqüència si considerem homes i dones, després del càncer de colon-recte. Es calcula que una de cada 8 dones tindrà un càncer de mama.

A Catalunya s'han diagnosticat 5328 casos fins al mes d'Octubre d'aquest any.

Segons dades de SEOM (Sociedad Española de Oncologia Médica) s' estima que es diagnosticaran a l'Estat Espanyol al voltant de 32493 càncers de mama durant l'any 2020.

Així, des del punt de vista epidemiològic es pot parlar d' una incidència en augment que actualment està més o menys estabilitzada i des dels anys 90, una disminució de la mortalitat del 2.5 % anual deguda a dos factors: el diagnòstic precoç i el tractament multimodal, que és l'adopció de vàries estratègies terapèutiques (cirurgia, radioteràpia, quimioteràpia, hormonoteràpia, anticossos monoclonals) amb la seqüència personalitzada i més òptima per cada pacient.

Des de l'equip mèdic de ginecologia Institut Riera Bartra, experts en la Salut de la Dona i situats en Clínica Sagrada Família, recomanen a les dones tres importants aspectes a tenir en compte:

-    Que es realitzin l'autoexploració mamària en época postmentrual, que és el moment òptim per detectar canvis.
-    Que acudeixin quan son citades a realitzar-se les mamografies de cribatge poblacional, dels 50 al 70 anys de manera bianual.
-    Que consultin amb el seu metge, davant de qualsevol alteració de la forma o nodulació que hagin observat en les mames.


També és important considerar que el coneixement molecular del càncer de mama, ens ha ensenyat que podem parlar de 5 subtipus de càncer de mama que responen de manera diferent als tractaments i tenen també diferent pronòstic.

- Els tumors luminals que presenten receptors estrogènics positius i que poden tenir diferent comportament segons si mantenen els receptors de progesterona i l'index de proliferació (Luminal A o B).

- Els tumors luminals B, poden també expressar Her 2, un antígen que es presenta en el 15% dels casos. Són tumors agressius però que reponen a un tractament específic (un anticòs que s'anomena Trastuzumab): existeixen també  tumors que sobre expressen Her 2 sense receptors hormonals i els tumors que no expressen ni Her 2 ni receptors hormonals, anomenats triple negatius.

La importància de reconèixer aquests subtipus radica en que, a més de tenir un diferent pronòstic, responen de manera diferent a les teràpies. Així, podem escollir la seqüència terapèutica més òptima basada en el estadiatge i el subtipus molecular.

INSTITUT RIERA BARTRA (Consultoris Clinica Sagrada Família).

Demana cita per a la teva revisió aquí:

Correu electrònic: irb@institut-riera.com

Deixa un comentari

El teu correu electrònic no serà publicat. Els camps obligatoris estan marcats amb un *


3 Top postsSubscriu-te a la nostra Newsletter