Cirurgia robòtica Da Vinci

“La innovació més important dels últims anys a nivell mundial”

Gràcies a la tecnologia robòtica, els cirurgians són capaços de dur a terme tècniques d'alta complexitat a través de mínimes incisions a la pell, que es tradueixen en una cirurgia més precisa, amb menys riscos i una recuperació molt més ràpida.

La cirurgia robòtica Da Vinci és un procediment quirúrgic d'última generació que combina la tècnica laparoscòpica convencional amb tecnologia robòtica d'alta precisió, gràcies a quatre braços robòtics que són còmodament dirigits pel cirurgià des de la consola quirúrgica i a una imatge 3D immersiva d'alta definició. Els braços robòtics compten amb una articulació que atorga la mateixa capacitat de moviments que el canell humà, per la qual cosa el cirurgià pot realitzar procediments complexes amb precisió i seguretat.

Pels seus excel·lents resultats, cada dia es realitzen a tot el món centenars de cirurgies utilitzant el robot Da Vinci. Aquest tipus de cirurgia s'utilitza en diverses especialitats: urologia, ginecologia, cirurgia abdominal o cirurgia de coll.

UROLOGIA

L'utilització del robot Da Vinci s'estén a pràcticament totes les intervencions quirúrgiques abdominals i pèlviques realitzades pels uròlegs, comprenent cirurgia de la pròstata, la bufeta i els ronyons. A més, inclou indicacions en patologia benigna com la cirurgia del prolapse urogenital (colposacropèxia) i de la obstrucció congènita del tram urinari superior (pieloplàstia).

CIRURGIA ROBÒTICA TORÀCICA

La cirurgia robòtica permet realitzar cirurgies complexes de forma mínimament invasiva, la qual cosa es tradueix en menor trauma al tòrax, menor dolor, menor complicacions i menor estància hospitalària.

Gràcies a la visió millorada, la versatilitat dels instruments, l'eliminació del tremolor fisiològic i la còmoda posició ergonòmica de la consola que evita la fatiga; es realitzen procediments complexes com la resecció de tumors pulmonars o mediastínics de forma mínimament invasiva, a través de petites incisions a la paret toràcica. Això permet obtenir resultats òptims i al mateix temps una recuperació més ràpida ja que no es requereixen les grans incisions que habitualment es practiquen a la cirurgia convencional.

CIRURGIA ROBÒTICA DE COLL

La cirurgia robòtica Da Vinci permet operar sense realitzar cap incisió a través de la boca, el que es denomina TORS (Trans Oral Robotic Surgery).

La cirurgia robòtica trans oral (TORS) és una intervenció mínimament invasiva que utilitza una combinació d'imatges d'alta definició en tres dimensions, tecnologia robòtica Da Vinci i petits instruments quirúrgics, que permeten millorar les habilitats del cirurgià al extirpar un tumor benigne o maligne de la gola (laringe, faringe o base de la llengua).

Els avantatges de la cirurgia TORS es veuen reforçats per l'ergonomia única de la consola quirúrgica que ajuda a alleujar la fatiga i la mecànica del cirurgià permetent moviments estables i sense tremolor.

CIRURGIA ROBÒTICA GINECOLÒGICA

Els avenços en cirurgia mínimament invasiva són particularment significatius en cirurgia pèlvica. La pelvis femenina és un espai estret on conflueixen múltiples estructures com l'úter, els ovaris, la bufeta, el recte, venes, artèries, nervis i tots ells s'interconnecten a través del diafragma pèlvic.

CIRURGIA GENERAL I DIGESTIVA

La utilització del robot da Vinci s'estén a pràcticament totes les intervencions quirúrgiques abdominals, incloent-hi la cirurgia pel tractament de l'obesitat (bypass gàstric) i la cirurgia d’extirpació de la glàndula suprarenal.

La cirurgia de bypass gàstric consisteix en la confecció d'un petit reservori gàstric i la seva connexió amb la porció més propera de l'intestí prim. En quedar l'estómac més petit, la quantitat de menjar que és capaç de rebre és menor, el que produeix sacietat de forma ràpida. A més, la connexió cap a l'intestí prim disminueix l'absorció de calories, atenua la diabetis i millora el reflux gastroesofàgic.

La glàndula suprarenal se situa just per sobre de cada ronyó, en un complex espai anatòmic denominat retroperitoneu. Les raons per extirpar una glàndula suprarenal poden ser el seu augment de grandària, per la sospita d'un tumor, o per un augment descontrolat del seu funcionament. Gràcies a l'assistència del robot da Vinci, s'eviten les lesions de les estructures veïnes com el propi ronyó, l'artèria i vena renal i els grans vasos sanguinis.