Actualitat

CSF reafirma el seu compromís amb la igualtat laboral a través del Charter de la Diversitat

La Clínica Sagrada Família ha tingut des dels seus inicis un ferm compromís per mantenir la igualtat i treballar a partir de la inclusió social Sota aquesta premissa, el centre ha firmat una vegada més la carta del Charter de la Diversitat, un codi de compromís que firmen empreses i institucions d’un mateix país per fomentar el seu compromís amb principis fonamentals d’igualtat. Així, els membres del Charter de la Diversitat treballen a favor del dret de la inclusió de les persones al voltant del lloc laboral, la implementació de polítiques concretes per afavorir un entorn laboral lliure i fomentar programes de no discriminació cap a grups desafavorits. En aquest context, el centre ha desenvolupat en els últims anys polítiques i accions de Responsabilitat Social Corporativa destinades l’equip directiu, la comissió d’igualtat i la plantilla en general.  

Altres notícies

Urgencias oftalmológicas 24 horas / 365 días

Desde hace algunos meses, el servicio de Oftalmología atiende urgencias oftalmológicas, tanto médicas como quirúrgicas, las 24 horas, los 365 días del año en presencia física a través del servicio de urgencias de la propia Clínica.

Remodelación Planta 3