Actualitat

Nova Unitat de Diagnòstic Ràpid

Recentment s'ha inaugurat la nova Unitat de Diagnòstic Ràpid (UDR) de Clínica Sagrada Família que té com a objectiu l'estudi diagnòstic de pacients amb malalties potencialment greus que no requereixin ingrés hospitalari ja que els seus símptomes no els incapaciten.

La UDR de CSF és la primera unitat exclusiva de diagnòstic ràpid en un centre privat a Catalunya i està orientada a pacients que no precisen d'ingrés, la qual cosa és d'especial rellevància en la situació actual de pandèmia del COVID-19.

La implantació d'aquesta nova UDR, liderada per la Dra. Milena Alvarado (metge especialista en Medicina Interna), suposa un pas endavant cap a una millor atenció i diagnòstic dels pacients gràcies a la posada en marxa d'un nou pla d'organització i implementació de circuits prioritaris per a realitzar les proves corresponents.

En aquest sentit, s'han establert nous circuits preferents de proves amb la intenció que el pacient sigui diagnosticat en un termini de temps molt curt i sense necessitat d'interrompre la seva vida diària:

  • Laboratori i Hematologia Clínica (analítiques, mielograma, biòpsia de medul·la òssia)
  • Endoscòpia digestiva (gastroscòpia i colonoscòpia)
  • Diagnòstic per la imatge (RX, ecografia, TAC, RM i PET-*TAC)
  • Proves cardiològiques (ECG, holter24h, MAPA i ecocardiograma)
  • Biòpsies percutànies (ECO-PAAF) i biòpsies quirúrgiques (p. ex. ganglis limfàtics)

Aquesta UDR està dirigida a pacients que arriben a la Clínica els motius de consulta de la qual més freqüents en aquesta unitat són la síndrome constitucional (cansament, pèrdua de la ganai pèrdua de pes consistent), les adenopaties, la sospita de tumoracions, l'anèmia, la febre persistent d'origen desconegut i la presència de troballes analítiques o radiològiques potencialment greus.

Una vegada realitzat el diagnòstic, es planteja i s'inicia el tractament des de la mateixa unitat o es pot derivar a l'especialista que convingui amb un circuit assistencial prioritari. En el cas dels pacients que presentin malalties neoplàsiques (càncer), s'ha creat un circuit ràpid de valoració amb Oncologia i les diferents especialitats quirúrgiques perquè puguin ser tractats de manera precoç.

Els pacients que tenen accés a la UDR són aquells derivats des d'Urgències de CSF, des de qualsevol metge de CSF o delos Centres Mèdics Echevarne, així com aquells pacients que motu proprio sol·licitin una valoració preferent de la seva patologia potencialment greu.

Altres notícies

Clínica Sagrada Famia único centro privado de Catalunya en participa en la investigación colaborativa contra la Covid-19 

Clínica Sagrada Familia, junto con el Hospital Clínic, Hospital Universitari Parc Taulí y el Hospital Germans Trias i Pujol, forma parte de la red de investigación colaborativa para luchar contra la Covid-19 en unos estudios clínicos promovidos por el Banco de Sangre y Tejidos.

Día Mundial del Sida

Cada año, el 1 de diciembre, el mundo conmemora el Día Mundial del Sida. Hoy gente de todo el mundo se une para apoyar a las personas que viven con el VIH y recordar a las que han fallecido por enfermedades relacionadas con el sida.

Día Mundial de la Visión 2020

Coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial de la Visión, el próximo jueves 8 de octubre, el equipo de el Servicio de Oftalmología Admira Vision llevará a cabo una campaña social de revisiones gratuitas en la Clínica Sagrada Família. Reserva tu cita gratuita.