Unitat de Diagnòstic Ràpid (UDR)

Unitat de Diagnòstic Ràpid

“La Unitat de Diagnòstic Ràpid (UDR) té com a objectiu el diagnòstic precoç de pacients amb malalties potencialment greus, especialment el càncer.”

La Unitat de Diagnòstic Ràpid (UDR) de Clínica Sagrada Família té com a objectiu l'estudi diagnòstic de pacients amb malalties potencialment greus que no requereixin ingrés hospitalari ja que els seus símptomes no els incapaciten.

Possibles motius de consulta

Els motius més freqüents de consulta en aquesta unitat són:

  • Síndrome constitucional (cansament, pèrdua de gana i pèrdua de pes consistent).
  • Adenopaties (inflamació en els ganglis limfàtics)
  • Sospita de tumoracions.
  • Anèmia.
  • Febre persistent d'origen desconegut.
  • Troballes analítiques o radiològiques potencialment greus.

En aquest sentit, s'han establert circuits preferents de proves amb la intenció que el pacient sigui diagnosticat en un termini de temps molt curt i sense necessitat d'interrompre la seva vida diària.

Una vegada realitzat el diagnòstic, es planteja i s'inicia el tractament des de la mateixa unitat o es pot derivar a l'especialista que convingui amb un circuit assistencial prioritari. En el cas dels pacients que presentin malalties neoplàsiques (càncer), s'ha creat un circuit ràpid de valoració amb Oncologia i les diferents especialitats quirúrgiques perquè puguin ser tractats de manera precoç.

Els pacients que tenen accés a la UDR són aquells derivats des d'Urgències de CSF, des de qualsevol metge de CSF o dels Centres Mèdics Echevarne, així com aquells pacients que motu proprio sol·licitin una valoració preferent de la seva patologia potencialment greu.


Informació del servei

Circuits preferents de proves:

-    Laboratori i Hematologia Clínica (analítiques, mielograma, biòpsia de medul·la òssia)

-    Endoscòpia digestiva (gastroscòpia i colonoscòpia)

-    Diagnòstic per la imatge (RX, ecografia, TAC, RM i PET-*TAC)

-    Proves cardiològiques (ECG, holter24h, MAPA i ecocardiograma)

-    Biòpsies percutànies (ECO-PAAF) i biòpsies quirúrgiques (p. ex. ganglis limfàtics)

La Unitat de Diagnòstic Ràpid (UDR) de Clínica Sagrada Família és la primera unitat exclusiva de diagnòstic ràpid en un centre privat a Catalunya i està orientada a pacients que no requereixen ingrés hospitalari ja que els seus símptomes no els incapaciten, la qual cosa és d'especial rellevància en la situació actual de pandèmia pel COVID-19.


Equipament i instal·lacions

Contacte

Teléfono: 93 602 94 82

Mail general: medicinainterna(ELIMINAR)@clinicasagradafamilia.com