Reunions Comité Oncològic

Es mantenen les reunions setmanals del Comitè Oncològic per avaluar els casos que tracten els diferents equips mèdics.