CSF atendrà les urgències de Aliança Mataró

Aliança Mataró, mutualitat d'àmbit local, derivarà tota la seva activitat d'urgències d'atenció hospitalària a la Clínica.