Visitar un pacient

L'horari de visites a l'àrea d'Hospitalització és de 9 a 22 h.

Per assegurar el confort de les persones ingressades, es recomana que no hi hagi més de dues visites per pacient. El personal assistencial responsable pot restringir les visites, si cal.

Quan estigueu acompanyant a persones ingressades, heu de tenir en compte que durant la visita mèdica, en el moment de les cures o tractaments o quan es faci la higiene i sempre que el personal sanitari ho consideri oportú, haureu de sortir de l'habitació.

No és aconsellable, per motius sanitaris, venir al centre amb menors de 12 anys. Si és inevitable, la visita s'ha de fer de forma breu i puntual.

Es recomana fer un ús responsable del mòbil en espais comuns (passadissos, zones d'espera, etc.) per respecte al descans del pacient hospitalitzat.

Per normativa sanitària, queda prohibida la entrada de plantes amb terra i animals.

Es recomana conèixer per endavant el nombre d'habitació assignat al pacient que es vagi a visitar per no vulnerar la llei de protecció de dades (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre).