Tractaments no invasius de nòduls tiroïdals

En què consisteix?

Tractaments no invasius de nòduls tiroidals mitjançant ultrasons focalitzats d'alta intensitat o HIFU (High-Intensity Focused Ultrasound). 

L'àrea d'actuació se centra en el tractament dels nòduls tiroïdals benignes.

La tècnica compta amb un dispositiu anomenat Echopulse® (Theraclion), construït a partir d'una tecnologia robòtica d'última generació que combina ultrasons d'alta intensitat o HIFU i l'ultrasò en imatges en temps real per al seu monitoratge durant el tractament.

La tecnologia HIFU llança ultrasons d'alta intensitat per generar energia en un punt concret, de manera seqüencial i digitalitzada, perquè calent i destrueixi a 85 graus centígrads el nòdul tiroïdal a tractar.

Què són els nòduls tiroïdals?

Els nòduls tiroïdals són embalums sòlids o plens de líquid que es formen dins de la tiroide, una petita glàndula situada a la base de el coll, just a sobre de l'estèrnum. En un 85% dels casos són benignes, però pot ser necessari extirpar-los al provocar molèsties locals, compressió o un mal funcionament de la glàndula tiroides.

Per tractar-los existeixen diverses tècniques que van des de l'extirpació total de la glàndula tiroide, tractaments mínimament invasius (Radiofreqüència) o fins i tot "no invasius" (HIFU) on només es tracta el nòdul, conservant la glàndula i sense necessitat de cirurgia ni anestèsia.

 Avantatges del tractament

 • Conservem la glàndula tiroides.
 • Sense cirurgia.
 • Sense anestèsia.
 • Sense cicatrius.
 • Sense necessitat de medicació de per vida.
 • Ràpida recuperació al tractar-se d'un procediment ambulatori.
 • Reducció de la mida nodular.

Com serà la prova?

El dispositiu robotitzat emet de forma programada ultrasons d'alta intensitat per generar energia sobre el nòdul a tractar, elevant la temperatura i destruint (temperatura local 85º).

El procediment té una durada estimada d'uns 90 minuts. Es prepara el pacient amb analgèsia oral i es planifica digitalment el tractament. Durant el procediment s'emeten impulsos seqüenciats que destrueixen progressivament les àrees planificades de nòdul, el temps necessari dependrà de la mida nodular. Finalitzat el tractament, el pacient roman en observació uns 30 minuts per valorar molèsties locals i repetir una ecografia de control abans de l'alta domiciliària (no cal cap tipus d'ingrés a la clínica, règim ambulatori).

És recomanable venir acompanyat ja que, encara que es tracti d'un procediment ambulatori, el pacient ha de prendre medicació analgèsica i pot notar molèsties locals quan es produeix l'alta.

No s'han detectat riscos greus amb aquest tipus de tractament. Amb diferents règims analgèsics, minimitzem el dolor i la sensació de pressió local. En percentatges molt baixos pot generar irritació cutània en l'àrea tractada. Hi ha mecanismes de seguretat del propi sistema per evitar tractar àrees pròximes a nervis i tràquea (evitar disfunció de cordes vocals). En tots els casos els símptomes desapareixen al cap de poques hores i en comptades ocasions en poques setmanes, podent necessitar algun tractament antiinflamatori.

Informació del procediment

Preparació 

El pacient haurà estat avaluat per un equip d'endocrinologia. Disposarem de nivells d'hormones tiroïdals, ecografia amb doppler color i una punció prèvia del nòdul per confirmar la seva benignitat. El dia del tractament, se li administrarà Nolotil via oral i una benzodiazepina suau (diazepam 5 mg) com a relaxant muscular.

Recuperació i resultats

La recuperació és molt ràpida. Pot existir calor o inflamació local durant unes hores. S'aplica fred local per minimitzar les molèsties. Durant 48 hores pot prendre antiinflamatoris convencionals.

El tractament amb HIFU provoca una necrosi del nòdul, que permet que es vagi reabsorbint progressivament. En 1 mes la reducció sol ser d'un 30% i en 3 mesos al voltant de 50% considerant-se com èxit terapèutic. La reducció màxima esperada oscil·la entre el 60-70% als 12 mesos.

Equipament i instal·lacions

 • Aparell HIFU d'última generació (Echopulse® - Theraclion).

Ubicat a l'àrea de Radiologia Intervencionista (UCRISA) de Clínica Sagrada Família (soterrani de l'edifici consultoris).

Contacte

 • info@sonomedical.es
  660 94 85 30
 • info@cpen.cat
  935 66 12 22