Neurologia

Procediments Quirúrgics

  • Tractament intervencionista en migranya: infiltració de GON i toxina botulínica
  • Tractament mèdic farmacològic