Actualitat

Remodelació planta 3

Recentment s'ha iniciat la remodelació de la planta tercera d'igual forma que es va realitzar en la planta quarta. La finalitat és renovar les instal·lacions i adequar-les a les necessitats de l'usuari i a la nova imatge corporativa.

Altres notícies

Urgencias oftalmológicas 24 horas / 365 días

Desde hace algunos meses, el servicio de Oftalmología atiende urgencias oftalmológicas, tanto médicas como quirúrgicas, las 24 horas, los 365 días del año en presencia física a través del servicio de urgencias de la propia Clínica.

Remodelación Área Quirúrgica