Actualitat

Arc en C de 3D

Recentment, la Clínica ha incorporat en el seu inventari un arc en C de 3D. Es tracta d'un aparell de darrera generació que completa, juntament amb la utilització de la navegació quirúrgica de darrera generació i monitorització neurofisiològica intraoperatòria, els elements de màxima seguretat en cirurgia espinal.

Pot, a més a més, utilitzar-se en altres especialitats com Traumatologia i Ortopèdia, Cirurgia Maxil·lofacial, Cirurgia Vascular, Urologia i Cardiologia. 

Altres notícies

Urgencias oftalmológicas 24 horas / 365 días

Desde hace algunos meses, el servicio de Oftalmología atiende urgencias oftalmológicas, tanto médicas como quirúrgicas, las 24 horas, los 365 días del año en presencia física a través del servicio de urgencias de la propia Clínica.

Remodelación Planta 3