Actualitat

CSF rep el diploma del Charter de la Diversitat

La Cínica Sagrada Família va rebre, el passat dimarts 19 d’abril, el diploma acreditatiu del Charter de la Diversitat, junt amb més de 100 institucions més. Sheila Millán, de Recursos Humans del centre, va ser la responsable de recollir aquest reconeixement pel compromís de la Clínica Sagrada Família en treballar a partir de de la igualtat i la inclusió social. Així, els membres del Charter de la Diversitat treballen a favor del dret de la inclusió de les persones al voltant del lloc laboral, la implementació de polítiques concretes per afavorir un entorn laboral lliure i fomentar programes de no discriminació cap a grups desafavorits. En aquest context, el centre ha desenvolupat en els últims anys polítiques i accions de Responsabilitat Social Corporativa destinades l’equip directiu, la comissió d’igualtat i la plantilla en general.

Altres notícies

Urgencias oftalmológicas 24 horas / 365 días

Desde hace algunos meses, el servicio de Oftalmología atiende urgencias oftalmológicas, tanto médicas como quirúrgicas, las 24 horas, los 365 días del año en presencia física a través del servicio de urgencias de la propia Clínica.

Remodelación Planta 3