Actualitat

La Grip

La grip és una infecció que cada any provoca brots epidèmics estacionals que condicionen la vida diària de milions de persones a nivell mundial. Té un elevat impacte econòmic i s'associa amb un petit percentatge de mortalitat gairebé sempre per complicacions. És una malaltia provocada per un grup de virus (Influenza virus) dels quals existeixen tres tipus: A, B i C, sent l'A el més freqüent i causant de la major part d'epidèmies. Té un període d'incubació de 2 dies i es contagia amb facilitat d'una persona a una altra a partir de secrecions respiratòries, ja sigui per la transmissió de gotes que s'expulsen en tossir o esternudar, el contacte de la pell o tocar o compartir objectes sense netejar-los degudament.

La grip comença de forma brusca amb símptomes generals en forma de malestar; febre alta (39ºC - 40ºC), mal de cap i de coll, dolors musculars i esgarrifances. A més, presenta símptomes respiratoris com a tos seca, mal de coll, secreció nasal. Però també pot provocar diarrees, nàusees i vòmits (sobretot en nens). Els símptomes poden durar entre dos i set dies, però la tos i el cansament poden allargar-se fins a tres setmanes.

La complicació més greu i freqüent de la grip és la pneumònia, infecció del pulmó, que pot ser provocada pel mateix virus (primària) o per una sobre infecció bacteriana (secundària). Poden aparèixer altres complicacions a nivell d'altres òrgans, però són menys freqüents.

El tractament de la grip està dirigit a pal·liar els símptomes i a tractar possibles descompensacions de patologia de base preexistent. L'ús de analgèsics i antitèrmics alleuja algunes molèsties com el mal de cap o la febre. A més, és important mantenir una correcta hidratació bevent abundants líquids, no fumar i seguir repòs al seu domicili. Només en el cas de complicació amb sobre infecció bacteriana s'utilitzaran antibiòtics. En el cas de persones amb alt risc de complicacions i en situacions determinades, després de ser valorat per un facultatiu, aquest pot prescriure antivirals com amantadina, zanamivir o oseltamivir. Aquests medicaments ajuden a reduir la durada de la grip i la possibilitat de complicacions, però s'han de començar a prendre abans que passin 48 hores des de l'inici dels símptomes.

La mesura més important per evitar la grip és la vacunació. És necessari vacunar-se cada any, ja que els virus gripals canvien contínuament les seves característiques antigèniques i la composició de la vacuna és diferent d'una temporada a una altra. Ha de fer-se abans que comenci l'epidèmia, per la qual cosa el millor període són els mesos d'octubre i novembre (encara que la vacunació també es pot realitzar fora d'aquest període) i el seu efecte dura un any. La vacunació contra la grip es dirigeix especialment a les persones que tenen un alt risc de complicacions si sofreixen la grip (majors de 60 anys, embarassades, persones amb obesitat mòrbida, adults i nens amb malalties cròniques com a malaltia cardíaca o pulmonar, diabetis, malalties renals o immunosupressió per qualsevol motiu) i a les persones que són necessàries per al normal funcionament de la societat (personal sanitari entre uns altres).

La pandèmia mes recent va ocórrer al març del 2009 i es va originar pel virus de la grip A/H1N1, que es va propagar ràpidament a escala mundial en els mesos següents. En la temporada 2014-2015 el període epidèmic va tenir una durada de deu setmanes i la taxa global d'incidència acumulada de grip ajustada va ser de 2.366,93 casos per 100.000 habitants, una de les més alta dels últims anys. Les dades de la temporada actual (2015-2016) s'estan recollint pel sistema de vigilància.   Dr J. Massó, Dr L. Asmarats, Dr JM Gatell Servei de Medicina Interna - Infeccions Clínica Sagrada Família

Altres notícies

#ClinicaSagradaFamilia en Linkedin

¡Nos vemos en Linkedin!

Inauguramos Hall

El estilo minimalista viste la nueva entrada de nuestra Clínica

Betevé nos visita

Betevé transmite el espacio del Tiempo desde la azotea de Clínica Sagrada Família.