Actualitat

La Grip

La grip és una infecció que cada any provoca brots epidèmics estacionals que condicionen la vida diària de milions de persones a nivell mundial. Té un elevat impacte econòmic i s'associa amb un petit percentatge de mortalitat gairebé sempre per complicacions. És una malaltia provocada per un grup de virus (Influenza virus) dels quals existeixen tres tipus: A, B i C, sent l'A el més freqüent i causant de la major part d'epidèmies. Té un període d'incubació de 2 dies i es contagia amb facilitat d'una persona a una altra a partir de secrecions respiratòries, ja sigui per la transmissió de gotes que s'expulsen en tossir o esternudar, el contacte de la pell o tocar o compartir objectes sense netejar-los degudament.

La grip comença de forma brusca amb símptomes generals en forma de malestar; febre alta (39ºC - 40ºC), mal de cap i de coll, dolors musculars i esgarrifances. A més, presenta símptomes respiratoris com a tos seca, mal de coll, secreció nasal. Però també pot provocar diarrees, nàusees i vòmits (sobretot en nens). Els símptomes poden durar entre dos i set dies, però la tos i el cansament poden allargar-se fins a tres setmanes.

La complicació més greu i freqüent de la grip és la pneumònia, infecció del pulmó, que pot ser provocada pel mateix virus (primària) o per una sobre infecció bacteriana (secundària). Poden aparèixer altres complicacions a nivell d'altres òrgans, però són menys freqüents.

El tractament de la grip està dirigit a pal·liar els símptomes i a tractar possibles descompensacions de patologia de base preexistent. L'ús de analgèsics i antitèrmics alleuja algunes molèsties com el mal de cap o la febre. A més, és important mantenir una correcta hidratació bevent abundants líquids, no fumar i seguir repòs al seu domicili. Només en el cas de complicació amb sobre infecció bacteriana s'utilitzaran antibiòtics. En el cas de persones amb alt risc de complicacions i en situacions determinades, després de ser valorat per un facultatiu, aquest pot prescriure antivirals com amantadina, zanamivir o oseltamivir. Aquests medicaments ajuden a reduir la durada de la grip i la possibilitat de complicacions, però s'han de començar a prendre abans que passin 48 hores des de l'inici dels símptomes.

La mesura més important per evitar la grip és la vacunació. És necessari vacunar-se cada any, ja que els virus gripals canvien contínuament les seves característiques antigèniques i la composició de la vacuna és diferent d'una temporada a una altra. Ha de fer-se abans que comenci l'epidèmia, per la qual cosa el millor període són els mesos d'octubre i novembre (encara que la vacunació també es pot realitzar fora d'aquest període) i el seu efecte dura un any. La vacunació contra la grip es dirigeix especialment a les persones que tenen un alt risc de complicacions si sofreixen la grip (majors de 60 anys, embarassades, persones amb obesitat mòrbida, adults i nens amb malalties cròniques com a malaltia cardíaca o pulmonar, diabetis, malalties renals o immunosupressió per qualsevol motiu) i a les persones que són necessàries per al normal funcionament de la societat (personal sanitari entre uns altres).

La pandèmia mes recent va ocórrer al març del 2009 i es va originar pel virus de la grip A/H1N1, que es va propagar ràpidament a escala mundial en els mesos següents. En la temporada 2014-2015 el període epidèmic va tenir una durada de deu setmanes i la taxa global d'incidència acumulada de grip ajustada va ser de 2.366,93 casos per 100.000 habitants, una de les més alta dels últims anys. Les dades de la temporada actual (2015-2016) s'estan recollint pel sistema de vigilància.   Dr J. Massó, Dr L. Asmarats, Dr JM Gatell Servei de Medicina Interna - Infeccions Clínica Sagrada Família

Altres notícies

Jornada sobre la atención a la disfagia

Curso Lipidología Clínica

Simposio Cirugía Robótica