Dolor

Procediments Quirúrgics

  • Tècnica de Mullan amb catèter de Fogarthy
  • Vertebroplàstia
  • Tècniques de rizòlosi (radiofreqüència)
  • Infiltracions d'alta precisió a columna vertebral i articulacions